Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/pshoolvn/domains/pschool.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thầy Phạm Văn Hoằng, Tiến sĩ, Môn Toán

Giáo viên Trường THPT Kim Liên.

Hội viên Hội Toán học Hà Nội (HMS).

Đồng sáng lập, Cố vấn chiến lược+ giảng dạy tại Tổ hợp giáo dục Pschool.

 

 

I. Quá trình đào tạo:

• 1999-2003, Đại học Sư phạm Hà Nội, Cử nhân khoa học ngành Toán. 

 • 2012-2015, Đại học Hà Nội, Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

  2008-2012, Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN, Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Toán giải tích.

 2013-2017, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tiến sĩ Toán học, chuyên ngành Toán giải tích.

II. Các công trình đã công bố:

A. Tiếng Anh

•  [2018] P. V. Hoang,  On the reverse convolution inequalities for the Kontorovich-Lebedev, Fourier cosine transforms and applications, Mathematical Inequalities & Applications, Vol. 21, No. 3, 611-627. (SCI-E)

 •  [2018] T.Tuan, P. V. Hoang, N. T. Hong, Integral equation of Toeplitz plus Hankel's type and parabolic equation related to the Kontorovich-Lebedev-Fourier generalized convolutions, Mathematical Method in the Applied Sciences, Vol. 41, No. 17, 8171-8181. (SCI-E)  

 • [2017] P. V. Hoang, T. Tuan, N. X. Thao, and  V. K.  Tuan,  Boundedness in weighted $L_p$ spaces for the Kontorovich-Lebedev - Fourier generalized convolutions and applications,  Integral Transforms and Specical  Functions, Vol. 28, No. 8, 590-604. (SCI-E)

 • [2016] N. T. Hong, P. V. Hoang,  V. K.  Tuan, The convolution for the Kontorovich-Lebedev transform revisited, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol.  440, No. 1,  369-378. (SCI)

  • [2016] T. Tuan, N. T.  Hong, and P. V. Hoang, Generalized convolution for the Kontorovich-Lebedev, Fourier transforms and applications to acoustic fields, Acta Mathematica  Vietnamica, Vol. 42, No. 2,  355-367.  (Scopus)

 • [2016] N. X. Thao, V. K. Tuan,   P. V. Hoang, and  N. T. Hong, Asymptotics of the scattered Debye potentials via a generalized convolution, Integral Transforms and Specical  Functions, Vol. 27, No. 2, 126-136. (SCI-E)

B. Tiếng Việt

 •  [2012] Phạm Văn Hoằng, {Kỹ thuật chọn hệ số điều chỉnh khi tính tích phân từng phần,  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, Số 424, (10-2012), 14-15.

  • [2016] Phạm Văn Hoằng, Nguyễn Xuân Thảo, Bất đẳng thức với tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev và ứng dụng,  Kỷ yếu Hội thảo Đại học Bách khoa Hà nội kuyr niệm 60 năm ngày thành lập.

 •  [2019] Phạm Văn Hoằng, Nguyễn Chí Quân, Một tiêu chuẩn kiểm tra số vô tỉ và ứng dụng, Kỷ yếu Hội thảo Hội Toán học Hà Nội, Thanh Hóa.  2019.

  • [2019] Phạm Văn Hoằng, Một số phương pháp tính giới hạn của dãy tổng riêng, Kỷ yếu Hội thảo Hội Toán học Hà Nội, Lạng Sơn, tháng 3-năm 2019, 79-85.

 

 

BÌNH LUẬN