Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/pshoolvn/domains/pschool.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chính sách dịch vụ

PSCHOOL biên soạn điều khoản này nhằm bảo đảm cam kết về bảo mật cho người dùng. Các điều khoản dưới đây sẽ được PSCHOOL áp dụng trên trang: http://pschool.vn/

Thông tin cá nhân

Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, chúng tôi mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.

Phương thức bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi luôn bắt kịp những tiêu chuẩn công nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, kể cả trong thời gian gửi đi và khi chúng tôi nhận thông tin.

Truy cập thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của bạn bị thay đổi, hoặc bạn không sử dụng dịch vụ của PSCHOOL nữa, bạn có thể sửa chữa, thay đổi, bổ sung hoặc xoá thông tin cá nhân bằng các cách sau: thay đổi thông tin trên trang dành cho thành viên, liên hệ với Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi hoặc gọi điện, gửi thư điện tử theo thông tin được ghi dưới đây. Chúng tôi sẽ hồi đáp yêu cầu truy vấn thông tin cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. PSCHOOL sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi tài khoản của bạn ngưng hoạt động vào các tình huống cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi. Thay đổi hoặc loại bỏ Thông tin hồ sơ cá nhân.

Biên tập hồ sơ của bạn.

Bạn có thể thay đổi hồ sơ bất kì lúc nào bằng cách cập nhật trong tài khoản cá nhân. Thay đổi của bạn sẽ được cập nhật ngay sau đó.

Xoá hoặc vô hiệu hoá hồ sơ

Bạn có thể xoá hoặc vô hiệu hoá bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Loại bỏ hồ sơ trái phép.

Nếu bạn muốn yêu cầu loại bỏ những hồ sơ trái phép, hãy liên hệ với chúng tôi.

Đối tượng chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty và tổ chức khác là đối tác của PSCHOOL để nghiên cứu và đưa đến những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn từng học viên. Chúng tôi chỉ chia sẻ những thông tin bao gồm họ tên, nhóm tuổi, địa chỉ email. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn tới các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm như quy trình thanh toán hoặc chăm sóc khách hàng. Những công ty này được ủy quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ tới chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật sư như tuân theo truyền thẩm hoặc tiến trình pháp lý tương tự.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bạn, đảm bảo sự an toàn của bạn hoặc người khác, điều tra gian lận hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu PSCHOOL tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, bạn sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của chúng tôi về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của bạn.

Các bài kiểm tra

Chúng tôi cung cấp cơ hội để bạn có thể làm các bài kiểm tra ngay trên trang web. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản cá nhân từ các thông tin mà bạn đã cung cấp. Việc đăng kí là hoàn toàn tự nguyện. Thông tin đăng kí cơ bản gồm thông tin liên lạc (tên, địa chỉ) và thông tin đối tượng khách hàng (như zip code).

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để cá nhân hoá thông tin gửi đến bạn và gợi mở nhiều sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn.

Chứng thực

Những chứng nhận của học viên mà chúng tôi đăng tải trên trang web có thể chứa thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho học viên trước khi đăng tải những chứng nhận này. Nếu học viên từ chối đăng tải, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Giới thiệu với cho bạn bè

Nếu muốn giới thiệu với bạn bè về PSCHOOL hoặc các chương trình ưu đãi, vui lòng cung cấp email cá nhân của họ và bạn có thể gửi tin nhắn giới thiệu cho bạn của mình. Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi một thư mời tự động duy nhất qua email để bạn bè của bạn tham khảo trang chủ của PSCHOOL. Sau đó PSCHOOL sẽ lưu trữ địa chỉ email để tạo tài khoản nếu bạn của bạn trở thành thành viên. Bản thân người bạn đó có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi yêu cầu gỡ bỏ thông tin của họ trên hệ thống dữ liệu

Chúng tôi cũng sử dụng các thông tin cá nhân để giữ liên lạc với bạn và các thành viên khác. Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để bạn giới thiệu PSCHOOL tới bạn bè của bạn trong danh bạ email cũng như tham gia vào cộng đồng của chúng tôi. Khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm kiếm trong danh bạ email của bạn để giúp bạn nhập những liên hệ đó lên trang web của chúng tôi. Khi đó, chúng tôi không lưu lại bất kì liên hệ nào trên hệ thống. Chúng tôi có thể thay mặt bạn gửi email, nhưng chúng tôi không hề lưu lại địa chỉ email đó cho đến khi họ đăng kí nhận thông tin từ trang PSCHOOL.

Một số đề mục trong chính sách bảo mật của PSCHOOL có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại hoá các bước để thông báo tới các thành viên bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về PSCHOOL, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 0981.255.000

Email: pschool.vn@gmail.com

BÌNH LUẬN